Virksomheder og institutioner

Virksomheder og Institutioner


Arbejdsglæde og arbejdsindsats giver et lavt sygefravær Mange arbejdspladser lider under en meget høj fraværsprocent. De medarbejdere, der ikke er syge, skal så arbejde hurtigere, føler sig stressede… og på den måde, kan en arbejdsplads ofte havne i en ond cirkel, hvor den ene medarbejders sygeperiode afløses af den andens. Der kan være mange grunde til et sygefravær. Ofte kan der ligge problemer af personlig karakter bag sygdom. Problemer, der ikke siges højt på arbejdspladsen – At gå rundt med uløste problematikker, kan ende med stress og lang tids sygemeldinger.

Jeg tilbyder rådgivning til medarbejdere. Jeg tager ud på arbejdspladsen, hvor der bliver stillet et roligt lokale til rådighed. Her vil medarbejderne kunne tilbydes en samtale, hvor der kan blive klarlagt, hvordan medarbejderen kan komme videre. Det kan være, en enkelt samtale er nok, og det kan også være, at der må aftales flere samtaler. Medarbejderne kan tilbydes samtalerne forebyggende, men samtalerne kan også bruges, når et sygdomsbillede er tegnet. Samtalerne er medarbejdernes. Dvs. at de er fortrolige.

Ingen tabere, kun vindere! Denne måde at drage omsorg for medarbejderne på, er en gevinst for både arbejdsgiver og medarbejder. Pris: Aftales.


Har du brug for hjælp?

Knap til at kontakte Lotte Kromann, psykoterapeut og familieterapeut